XİDMƏTLƏRİMİZ

MÜHƏNDİSLİK

BCC Group struktur mühəndisliyi, mülki tikinti, eləcə də elektrik və elektrik cihazları mühəndisliyi üzrə səriştəyə malikdir.

TƏCHİZAT

Bizim tədarük zəncirini səmərəli şəkildə idarə etməyimiz sizin şirkətinizin satınalma xərclərini azalda bilər.

İNŞAAT

Neft-qaz və digər sənaye sahələri üzrə müxtəlif növ bina və qurğuların layihələndirilməsi, inşası, quraşdırılması və istismara verilməsi.

TEXNİKİ XİDMƏT

Biz müştəriləri quraşdırma, texniki dəstək, texniki baxış, təhqiqat və təmir işlərini əhatə edən tam çeşidli xidmətlə təmin edirik.