BİZ KİMİK

“BCC Group” 1997-ci ildə tikinti xidmətləri göstərən podratçı şirkət kimi Azərbaycanda  təsis edilmişdir. Hazırda o, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən bir sıra sürətlə inkişaf edən şirkətləri özündə birləşdirir. “BCC Group” aşağıdakılardan ibarət geniş çeşidli xidmətlər təklif edən aparıcı podratçı şirkətlərdən biridir:
- Mülki, eləcə də neft və qaz sənaye sahələri üzrə tikinti layihələrində mühəndislik, təchizetmə, inşaat, istismara vermə, quraşdırma və texniki xidmət göstərilməsi;
- Modul tipli binaların metal konstruksiyaları, inşası və quraşdırılması;
- Xəzər regionunda xüsusilə inşaat, neft və qaz sahələrinin ehtiyacları üzərində köklənmiş  xidmətlər, təchizat və avadanlıq təminatı.

 

Xidmətlər:

 • Qurğu və mexanika mühəndisliyi
 • Sivil tikintisi
 • Metal konstruksiyaların tam şəkildə istehsalatı və quraşdırılması
 • Modul bina, konteynerlərin istehsalı və quraşdırılması
 • Qaynaq / fitinq xidmətləri
 • Boyama/Üzləmə
 • Elektrik və İnstrumentasiya
 • Boru və polad lövhələrin yığılması
 • Nasos stansiyalarının tikintisi
 • Qazanxanaların və kompressor stansiyalarının quraşdırılması

Təchizat:

 • Kompressorlar, nasoslar, mühərriklər, klapanlar və digər sənaye avadanlıqlar
 • Borular və boru materiallar
 • Elektrik avadanlıqları, kabellər və materiallar
 • Test / ölçü alətlər və avadanlıqlar
 • Tikinti materiallar
 • Kimyəvi maddələr
 • Yük qaldırıcı avadanlıqlar
 • Ağır alətlər
 • Xırdavat
SON LAYİHƏLƏRİMİZ XİDMƏTLƏRİMİZ